Wanneer melden?

U kunt een melding doen als u vermoedt dat:

-          een werkgever mogelijk ten onrechte de cao Afbouw niet toepast;

-          een werkgever de cao niet correct uitvoert terwijl de cao Afbouw wel van toepassing is of;

-          zwart werken of andere vormen van oneerlijke concurrentie plaats vinden.