Select Page

80/90/100-regeling

Uw werknemer kan vanaf 57 jaar in aanmerking komen voor één extra verlofdag per week via de 80/90/100-regeling. Deze regeling houdt in dat:

  • de werknemer 80% van zijn werkweek werkt;
  • de werkgever hem hiervoor 90% van het loon betaalt en;
  • er sprake is van 100% pensioenopbouw.

Om als werknemer hiervoor in aanmerking te komen, zal eerst aangetoond moeten worden dat deze 80/90/100-regeling de beste optie is om de werknemer duurzaam inzetbaar te houden. Dit moet blijken uit:

  • een advies op basis van artikel 78 van de cao Afbouw (Mijn Loopbaan) en/of;
  • een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) en/of;
  • een re-integratietraject.

LET OP!

Aanvragen voor de 80/90/100-regeling voor werknemers van 57 jaar en ouder tijdelijk stopgezet.

Aanvragen voor de 80/90/100-regeling voor werknemers van 61,5 jaar en ouder weer in behandeling genomen.

Op 5 oktober 2022 heeft het bestuur van het O&O-fonds besloten om de instroom van de 80/90/100-regeling tijdelijk te stoppen. Zowel voor de regeling voor werknemers van 57 jaar en ouder als voor de regeling voor werknemers van 61,5 jaar en ouder.

Vanaf 16 november 2022 worden de aanvragen voor de regeling voor werknemers van 61,5 jaar en ouder weer in behandeling genomen.  

De instroom is mogelijk voor zover het budget toelaat. Dit staat in de cao Afbouw. Op dit moment is het maximum van dit budget bereikt. Daarom worden nieuwe aanvragen voor de regeling voor werknemers van 57 jaar en ouder voorlopig niet meer behandeld.

Heeft u een aanvraag gedaan voor 5 oktober 2022? Dan wordt uw aanvraag gewoon behandeld.

We houden u hier op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook als u weer nieuwe aanvragen kunt indienen.

Aanvraag

Op dit moment wordt een aanvraag wel ontvangen maar niet behandeld. De aanvraag (dus niet de declaratie) om deel te mogen nemen aan de 80/90/100-regeling dient u in bij:

O&O-fonds Afbouw
Mauritskade 27
2514 HD Den Haag
Tel. (070) 336 65 00

Declaratie

Wordt de aanvraag door het O&O-fonds Afbouw toegekend? Dan kunt u een vergoeding aanvragen achteraf per kwartaal. De declaraties moeten zijn ingediend binnen drie maanden na het verstrijken van het kwartaal.

Declareer hier de 80/90/100-regeling.

Let op!
Maken u en uw werknemer gebruik van de 80/90/100-regeling? Dan kunt u geen gebruik meer maken van de overgangsregeling seniorendagen (extra verlof oudere werknemers) zoals bedoeld in artikel 23 en 23a van de cao.

Heeft u vragen over de declaraties?
Werkgeversdesk:  020 583 70 70 (op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur). E-mail: werkgevers@bter-afbouw.nl.