Back to top

80/90/100-regeling

80/90/100-regeling

Uw werknemer kan vanaf 57 jaar in aanmerking komen voor één extra verlofdag per week via de 80/90/100-regeling. Deze regeling houdt in dat:

  • de werknemer 80% van zijn werkweek werkt;
  • de werkgever hem hiervoor 90% van het loon betaalt en;
  • er sprake is van 100% pensioenopbouw.

Om als werknemer hiervoor in aanmerking te komen, zal eerst aangetoond moeten worden dat deze 80/90/100-regeling de beste optie is om de werknemer duurzaam inzetbaar te houden. Dit moet blijken uit:

  • een advies op basis van artikel 78 van de cao Afbouw (Mijn Loopbaan) en/of;
  • een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) en/of;
  • een re-integratietraject.

Aanvraag
De aanvraag (dus niet de declaratie) om deel te mogen nemen aan de 80/90/100-regeling dient u in bij:

O&O-fonds Afbouw
Mauritskade 27
2514 HD Den Haag
Tel. (070) 336 65 00

Declaratie
Wordt de aanvraag door het O&O-fonds Afbouw toegekend? Dan kunt u een vergoeding aanvragen achteraf per kwartaal. De declaraties moeten zijn ingediend binnen drie maanden na het verstrijken van het kwartaal.

Declaratie 80/90/100-regeling

Let op!
Maken u en uw werknemer gebruik van de 80/90/100-regeling? Dan kunt u geen gebruik meer maken van de overgangsregeling seniorendagen (extra verlof oudere werknemers) zoals bedoeld in artikel 23 en 23a van de cao.

Heeft u vragen over de declaraties?
Werkgeversdesk:  020 583 70 70 (op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur). E-mail: werkgevers@bter-afbouw.nl.