Leerlingenlonen cao Afbouw

Garantie lonen Afbouw per 1 juli 2019 voor BBL-leerlingen

BBL niveau 2/3

1e jaar

2e jaar

3e jaar

4e jaar

16-20 jaar

€     6,78

€     8,48

€     9,62 

€   10,18

21-22 jaar

€    10,07

€    10,07

€    10,18

€   10,76

23 jaar en ouder

€    10,76

€    11,04

€    11,88

€   12,44


Bovenstaand uurloon is voor werknemers, die in dienst zijn als leerling zoals bedoeld in artikel 69 en artikel 73 van de cao.

Garantie lonen Afbouw per 1 januari 2020 voor BBL-leerlingen

BBL niveau 2/3

1e jaar

2e jaar

3e jaar

4e jaar

16-20 jaar

€     6,78

€     8,48

€     9,62 

€   10,18

21-22 jaar

€    10,18

€    10,18

€    10,18

€   10,76

23 jaar en ouder

€    10,76

€    11,04

€    11,88

€   12,44