Wat moeten werkgevers doen

Werkgevers moeten het volgende doen:

  1. Alle  werknemers (met uitzondering van de UTA-werknemers die werkzaam zijn in een natuursteenbedrijf) moeten worden ingedeeld in een nieuwe functie.
  1. Voor werknemers die in een andere groep worden ingedeeld, moeten het garantieloon en prestatietoeslag opnieuw worden berekend.
  1. De werkgever informeert zijn werknemer schriftelijk over zijn nieuwe indeling met de van toepassing zijnde garantieloon en prestatietoeslag.

In alle gevallen geldt dat als de werknemer het niet eens is met de nieuwe functie-indeling, hij terecht kan bij een bezwaarcommissie van CAO-partijen. Het is natuurlijk beter als de werknemer en werkgever er samen uitkomen.