D. Bijzondere regels loongroepen 0 en 1 natuursteenbedrijf

  • Vanaf 1 mei 2019 vervallen de loongroepen 0 en  1 voor nieuwe instroom.
  • Een werknemer die op 30 april 2019 in loongroep 0 of 1 is ingedeeld, mag maximaal tot en met 31 december 2019 in die loongroepen blijven indien deze werknemer als aankomend natuursteenbewerker aantoonbaar een opleidingstraject volgt, niet zijnde een BBL-opleiding, voor een functie in het natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 35B. Onder aantoonbaar wordt in dit verband verstaan een opleidingstraject dat door de werkgever en werknemer is ondertekend.         
  • Een werknemer die tussen 1 mei 2019 en 31 december 2019 een periode van 1 jaar in loongroep 0 is ingedeeld, gaat automatisch over naar loongroep 1.
  • Een werknemer die tussen 1 mei 2019 en 31 december 2019 een periode van 18 maanden in loongroep 1 is ingedeeld, gaat automatisch over naar de functie waarvoor hij wordt opgeleid.
  • De garantielonen voor werknemers die per 1 mei 2019 in de loongroepen 0 en 1 blijven ingedeeld bedragen per 1 mei 2019:
                 a. voor werknemers van 21 jaar en ouder in €:
                

Groep

0

1

Per 4 weken

  1.804,27

  2.218,67

Per maand

1.954,62

2.403,55


                 b. voor jeugdige werknemers van 16 tot en met 20 jaar in €:    

Groep

0

1

Leeftijd

%

4 weken

Maand

4 weken

maand

16

47,5

  857,03

 928,44

 1.053,87

  1.141,68

17

55

  992,35

 1.075,04

  1.220,27

  1.321,95

18

62,5

 1.127,67

 1.221,64

 1.386,67

 1.502,22

19

70

 1.262,99

1.368,23

 1.553,07

  1.682,48

20

80

 1.443,42

  1.563,70

   1.774,94

 1.922,84