Voorbeeld 2

Stap 1   Huidige indeling

De werknemer is ingedeeld in groep 4 en ontvangt een prestatietoeslag (percentage van het garantieloon). De werknemer ontvangt een dienstjarentoeslag vanaf 10 jaar.

Stap 2   Loon op 30 april 2019

Garantielonen per uurloon, 30 april 2019, natuursteen

 

Groep 0

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Zonder dienstjarentoeslag

12,01

14,77

15,65

16,53

17,00

17,06

Dienstjarentoeslag vanaf 5 jaar: 3%

-

-

16,12

17,03

17,51

17,57

Dienstjarentoeslag vanaf 10 jaar: 1%

-

-

16,28

17,20

17,69

17,75


Loon op 30 april 2019

Prestatietoeslag (vast bedrag)

€ 0,00

Prestatietoeslag (percentage van garantieloon)

€ 4,62

garantieloon + dienstjarentoeslag

€ 17,69+

Loon

€ 22,31


Stap 3   Loon op 1 mei 2019 na de loonsverhoging

Loonsverhoging op 1 mei 2019 van 1½ %

Prestatietoeslag (vast bedrag)

€ 0,00

Prestatietoeslag (percentage van garantieloon)

€ 4,69

Garantieloon  + dienstmannentoeslag

€ 17,95+

Loon

€ 22,64


Stap 4   Oude en nieuwe functieniveau

De werknemer gaat van groep 4 naar groep 5.

Stap 5   Herinschaling in loongebouw afbouw

Dienstjarentoeslag vanaf 10 jaar wordt 4 jaar werkervaring of meer.

Garantieloon oude groep € 17,95; naar de gelijke trede, de naast hogere trede, of de hoogste trede van de nieuwe groep.

Nieuwe garantieloon: € 18,01.

Garantielonen per uur 1 mei 2019, garantielonen natuursteen

 

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

zonder werkervaring

14,88

14,88

14,88

14,88

14,88

1 jaar werkervaring

15,14

15,38

15,83

16,07

16,10

Zonder dienstjarentoeslag

15,81

15,88

16,78

17,25

17,31

2 jaar werkervaring

Dienstjarentoeslag vanaf 5 jaar: 3%

16,46

16,36

17,28

17,77

17,83

3 jaar werkervaring

Dienstjarentoeslag vanaf 10 jaar: 1%

16,46

16,52

17,45

17,95

18,01

4 jaar werkervaring of meer


Stap 6   Nieuwe prestatietoeslag

Nieuwe prestatietoeslag € 4,63 (loon € 22,64 – nieuw garantieloon € 18,01).

 Stap 7   Het nieuwe loon

Het nieuwe loon na de herinschaling is € 22,64 (nieuwe garantieloon € 18,01 + de prestatietoeslag € 4,63).


Stap 8   Informeer de werknemer

De werknemer ontvangt een brief waarin staat dat hij is ingedeeld in groep 5. Zijn loon per 1 mei 2019 is € 22,64 (garantieloon € 18,01 + prestatietoeslag € 4,63).