Voorbeeld 2

Stap 1   Huidige indeling

De UTA-werknemer is ingedeeld in functieniveau 2 en ontvangt een prestatietoeslag (percentage van het salaris).   

Stap 2   Loon op 30 april 2019

Per 1 januari 2019 maandsalarissen

Functieniveau

Minimum

Maximum

1

1.981,00

2.609,00

2

2.181,00

2.904,00

3

2.430,00

3.285,00

4

2.760,00

3.782,00

5

3.227,00

4.428,00

6

3.748,00

5.277,00


Loon op 30 april 2019

Prestatietoeslag (vast bedrag)

€ 0,00

Prestatietoeslag (percentage van garantieloon)

€ 196,00

Salaris 

2.904,00+

Loon

€ 3.100,00


Stap 3   Loon op 1 mei 2019 na de loonsverhoging

Loonsverhoging op 1 mei 2019 van 1½ %

Prestatietoeslag (vast bedrag)

€ 0,00

Prestatietoeslag (percentage van garantieloon)

€ 198,50

Garantieloon

2.948,00+

Loon

€ 3.146,50


Stap 4   Oude en nieuwe functieniveau

De werknemer gaat van functieniveau 2 naar functieniveau 3.

Stap 5   Herinschaling

Het loon € 3.146,50 ligt tussen het minimum en maximum van functieniveau 3.  

Nieuw salaris: € 3.146,50 (functiegroep 3).

Per 1 mei 2019 maandsalarissen

Functieniveau

Minimum

Maximum

1

2.011,00

2.648,00

2

2.214,00

2.948,00

3

2.466,00

3.334,00

4

2.801,00

3.839,00

5

3.275,00

4.494,00

6

3.804,00

5.356,00


Stap 6   Nieuwe prestatietoeslag

De werknemer ontvangt geen prestatietoeslag meer, want het nieuwe salaris is gelijk aan het loon van zijn oude functieniveau.    

Stap 7   Het nieuwe loon

Het nieuwe loon na de herinschaling € 3.146,50 (nieuwe salaris € 3.146,50 + de prestatietoeslag € 0,00).


Stap 8   Informeer de werknemer

De werknemer ontvangt een brief waarin staat dat hij is ingedeeld in functieniveau 3. Zijn loon per 1 mei 2019 is € 3.146,50 (salaris € 3.146,50 + prestatietoeslag € 0,00).