Handleiding UTA-werknemers, niet natuursteen

Bepaal de nieuwe functie

 1. Zoek uit in welke functieniveau de werknemer op 30 april 2019 is ingedeeld. Bij onduidelijkheid over de huidige indeling kunt u gebruik maken van de groepsindeling en functieomschrijvingen van artikel 35 van de cao Afbouw. U kunt artikel 42 hier downloaden.

 1. Breng de huidige werkzaamheden van de werknemer in kaart.

  Bepaal in welke nieuwe functieniveau de werknemer wordt ingedeeld per 1 mei 2019. Om dat te bepalen moeten de huidige werkzaamheden van de werknemer worden vergeleken met de nieuwe referentiefuncties. Deze functies staan vermeld in het functiegebouw Afbouw per 1 mei 2019.

 2. Als er geen passende referentiefunctie is, stelt u met de werknemer een bedrijfsspecifieke functieomschrijving op en bepaal op basis daarvan de functie indeling.

Bepaal het nieuwe salaris en de prestatietoeslag

Bij de overgang naar het nieuwe loongebouw is het loon, bestaande uit het salaris (het bedrag tussen het minimum en maximum van de afzonderlijke functieniveaus) en de prestatietoeslag, de basis voor de nieuwe inschaling.

Bij de overgang kunnen drie situaties zich voordoen:

 1. De werknemer blijft in hetzelfde functieniveau. Volg dan de stappen onder A.
 1. De werknemer wordt in een hoger functieniveau ingeschaald.
  Volg dan de stappen onder B.
 1. De werknemer wordt in een lager functieniveau ingeschaald.
  Volg dan de stappen onder C.