NOA-garantie

NOA-garantie wordt gegeven door afbouwbedrijven die lid zijn van de ondernemersvereniging NOA en opdrachten uitvoeren voor consumenten.

Link: NOA-garantie