A. Salaris werknemer op 30 april 2020, verhoogd met de loonsverhoging van 3,0%, valt in salarisschaal van de functie waarin hij op 1 mei 2020 wordt ingedeeld.

Wat staat er in de cao

De werknemer ontvangt alleen de loonsverhoging van 3,0%.

De te nemen stappen:

1. Informeer de werknemer

De werknemer ontvangt een brief met daarin zijn inschaling en loon per 1 mei 2020.

Rekenvoorbeeld

Een administratief medewerker

Salaris 30 april 2020: € 2.650,-- per maand

Tussenstap: salaris 30 april 2020 + 3,0% = € 2,729,50

Indeling 1 mei 2020: Administratief medewerker (functiecode 3.10.1)  functieniveau 3

Cao Salaris 1 mei 2020

Functieniveau

Minimum

Maximum

1

2.071

2.727

2

2.280

3.036

3

2.540

3.434

4

2.885

3.954

5

3.373

4.629

6

3.918

5.517


De tussenstap valt tussen het minimum en maximum van functiegroep 3.

Salaris 1 mei 2020: € 2,729,50,-- per maand.