Lonen leerlingen BBL

1. Garantieloon voor werknemers die in dienst zijn als leerling zoals bedoeld in de artikelen 85 en 89.

a. uurloon € per 1 januari 2020

BBL Niveau 2/3

Opleidingsjaar

Leeftijd

1

2

3

4

16-20 jaar

6,78

8,48

9,62

10,18

21-22 jaar

9,81

9,81

10,18

10,76

23 en ouder

10,76

11,64

11,88

12,44


b. uurloon in € per 1 mei 2020

BBL Niveau 2/3

Opleidingsjaar

Leeftijd

1

2

3

4

16-20 jaar

6,98

8,73

9,91

10,49

21 en ouder

10,18

10,18

10,49

11,08


c. uurloon in € per 1 januari 2021

BBL Niveau 2/3

Opleidingsjaar

Leeftijd

1

2

3

4

16-20 jaar

7,19

9,00

10,21

10,80

21 en ouder

10,49

10,49

10,80

11,42


2. Leerlingen met een arbeidsovereenkomst met een uitzendbureau hebben recht op het reguliere cao-loon van deze cao in plaats van het leerlingenloon als bedoeld in dit artikel.
3. Vanaf 1 mei 2020 geldt dit artikel ook voor werknemers in het natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 2 lid 7 van deze cao die op of na 1 mei 2020 een vakopleiding als bedoeld in de artikelen 85 en 89 gaan volgen.