Doelgroepen lonen

Vanaf 1 mei 2019 kent de Afbouw garantielonen voor werknemers die onder de Participatiewet vallen, een Wajong- indicatie of een Wsw-indicatie hebben.

Voor het toepassen van de loonschaal van dit artikel moet de werkgever vooraf schriftelijk toestemming vragen bij cao-partijen Afbouw, Maurtiskade 27, 2514 HD  Den Haag. Het verzoek moet zijn voorzien van documenten waaruit blijkt dat de desbetreffende werknemer onder de Participatiewet valt of een Wajong-indicatie dan wel een Wsw-indicatie heeft.

Pas nadat toestemming is verleend mag de desbetreffende werknemer conform de loonschaal doelgroepen worden uitbetaald.

Dit is niet van toepassing voor werknemers die een BBL-opleiding op niveau 2 of 3 voor de Afbouw volgen.

Loonschaal voor doelgroepen

Zonder relevante werkervaring

100% van het wettelijk minimumloon

1 jaar relevante werkervaring

105% van het wettelijk minimumloon

2 jaar relevante werkervaring

110% van het wettelijk minimumloon

3 jaar relevante werkervaring

115% van het wettelijk minimumloon

4 jaar of meer relevante werkervaring

120% van het wettelijk minimumloon